หนองผือ

หนองผือ in จังหวัดกาฬสินธุ์.

หนองผือ

natural
water