อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง

อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง in จังหวัดกาฬสินธุ์.

อ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง

landuse
reservoir