อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน in จังหวัดกาฬสินธุ์.

อ่างเก็บน้ำห้วยมะโน

landuse
reservoir