อ่างเก็บนํ้าห้วยโพธิ์

อ่างเก็บนํ้าห้วยโพธิ์ in จังหวัดกาฬสินธุ์.

อ่างเก็บนํ้าห้วยโพธิ์

landuse
reservoir