โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ in จังหวัดกาฬสินธุ์.

โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์

Object
School