โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร

โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร in จังหวัดกาฬสินธุ์.

โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร

Object
School