การประปาส่วนภูมิภาค จันทบุรี

การประปาส่วนภูมิภาค จันทบุรี is a building in จังหวัดจันทบุรี.