ข้างถนน คนเล่าเพลง

ข้างถนน คนเล่าเพลง is a bar in จังหวัดจันทบุรี.