ซอยกระจ่าง 4

ซอยกระจ่าง 4 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

ซอยกระจ่าง 4

type of road
Driveway