ซอยกิจจานนท์ 1

ซอยกิจจานนท์ 1 is a street in จังหวัดจันทบุรี.