ซอยหัวสะพาน

ซอยหัวสะพาน is a street in จังหวัดจันทบุรี.