ญาณวิโรจน์ ซอย 2

ญาณวิโรจน์ ซอย 2 is a street in จังหวัดจันทบุรี.