ตะลุมบอล

ตะลุมบอล is a restaurant in จังหวัดจันทบุรี.