ตันหยง

ตันหยง is a restaurant in จังหวัดจันทบุรี.