ตึกมนุษยศาสตร์

ตึกมนุษยศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.

ตึกมนุษยศาสตร์

building
University