ตึกมนุษยศาสตร์

ตึกมนุษยศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.