ตึก ชกษ

ตึก ชกษ is a university in จังหวัดจันทบุรี.