ตึก นิเทศศาสตร์

ตึก นิเทศศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.