ตึก 22 เกษตรศาสตร์

ตึก 22 เกษตรศาสตร์ is a university in จังหวัดจันทบุรี.