ตึก 35

ตึก 35 is a university in จังหวัดจันทบุรี.