ตึก 36

ตึก 36 is a university in จังหวัดจันทบุรี.

ตึก 36

building
University