ตึก 36

ตึก 36 is a university in จังหวัดจันทบุรี.