ถนนจักรยานคลองภักดีรำไพ

ถนนจักรยานคลองภักดีรำไพ is a street in จังหวัดจันทบุรี.