ที่ทำการเทศบาลจันทนิมิตร

ที่ทำการเทศบาลจันทนิมิตร is a townhall in จังหวัดจันทบุรี.