ทุ่งดอนแดง

ทุ่งดอนแดง is a street in จังหวัดจันทบุรี.