ป่าช้าผีแขก

ป่าช้าผีแขก is a street in จังหวัดจันทบุรี.

ป่าช้าผีแขก

type of road
non-specified