พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์

พลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์ is a shop in จังหวัดจันทบุรี.