รักศักดิ์ชมูล ซอย 3

รักศักดิ์ชมูล ซอย 3 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

รักศักดิ์ชมูล ซอย 3

type of road
Secondary road