ร่มทองหลาง

ร่มทองหลาง is a restaurant in จังหวัดจันทบุรี.