สะพานภิญญสาสน์

สะพานภิญญสาสน์ is a street in จังหวัดจันทบุรี.

สะพานภิญญสาสน์

type of road
District road