สะพานภิญญสาสน์

สะพานภิญญสาสน์ is a street in จังหวัดจันทบุรี.