สำนักงานเทศบาล ตำบลพลับพลานารายณ์

สำนักงานเทศบาล ตำบลพลับพลานารายณ์ is a building in จังหวัดจันทบุรี.