เทศบาล 3

เทศบาล 3 is a street in จังหวัดจันทบุรี.

เทศบาล 3

type of road
non-specified