แม่น้ำจันทบุรี

แม่น้ำจันทบุรี in จังหวัดจันทบุรี.

แม่น้ำจันทบุรี

waterway
river