ไพลินเฮาส์ซอย 2

ไพลินเฮาส์ซอย 2 is a street in จังหวัดจันทบุรี.