คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย

คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย in จังหวัดชัยนาท.

คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย

waterway
canal
municipality
ชัยนาท