ค้างคาว

ค้างคาว in จังหวัดตรัง.

ค้างคาว

waterway
River