ซอยเวียนกระพัง 1

ซอยเวียนกระพัง 1 is a street in จังหวัดตรัง.