ซอย วิเศษกุล13

ซอย วิเศษกุล13 is a street in จังหวัดตรัง.