ถนนโคกขัน

ถนนโคกขัน is a street in จังหวัดตรัง.

ถนนโคกขัน

type of road
Country or state road
Hospital
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์, Trang Hospital
University
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีตรัง