เกาะ เชือก Koh Chueak

เกาะ เชือก Koh Chueak in จังหวัดตรัง.

เกาะ เชือก Koh Chueak

natural
wood