ถนน สารภาณอนุสรณ์

ถนน สารภาณอนุสรณ์ is a street in จังหวัดนครพนม.

ถนน สารภาณอนุสรณ์

type of road
non-specified