ถนนตากใบ

ถนนตากใบ is a street in จังหวัดนราธิวาส.

ถนนตากใบ

type of road
Driveway