ถนนนรสุขประสาท 3

ถนนนรสุขประสาท 3 is a street in จังหวัดนราธิวาส.