ถนนสมัยอาณาจักร

ถนนสมัยอาณาจักร is a street in จังหวัดนราธิวาส.