หนองคาย-โพนพิสัย

หนองคาย-โพนพิสัย is a street with four lanes in จังหวัดบึงกาฬ. In the area there are, inter alia, a hotel and a restaurant.

หนองคาย-โพนพิสัย

Lanes
4
type of road
Federal highway
Religion
Wat Pak Khat
Village
บ้านท่าสวรรค์, บ้านสมประสงค์, บ้านโนนเสถียร, บ้านชัยพร, บ้านท่าสุขสันต์, บ้านนาเจริญ, บ้านหนองมุม, บ้านโนนยาง, บ้านนาโซ่, บ้านม่วงมีชัย, บ้านหนองเข็ง, บ้านห้วยก้านเหลือง, บ้านโคกสะอาด, บ้านคำเจริญ, บ้านเจริญสามัคคี, บ้านไทยเจริญ, บ้านหนองบัวทอง, บ้านหนองหมู, บ้านโนนสง่า, บ้านหนองบัว, ปากคาด
Hotel
Kongkhamkoon Hotel
Restaurant
Khong view restaurant