ห้วยปากคลอง

ห้วยปากคลอง in จังหวัดบึงกาฬ.

ห้วยปากคลอง

waterway
river
Village
บ้านขี้เหล็กน้อย, บ้านสามแยกสรีชมภู, บ้านโพธิ์, บ้านโคกกระแช, บ้านโป่งเปือย, บ้านคำไผ่, บ้านหนองตอ