แม่น้ำโขง

แม่น้ำโขง in จังหวัดบึงกาฬ.

แม่น้ำโขง

natural
water
waterway
riverbank