คลองมะขามเรียง

คลองมะขามเรียง in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

คลองมะขามเรียง

waterway
canal