ถนนคลองท่อ

ถนนคลองท่อ is a street in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.