ถนนบ้านใหม่

ถนนบ้านใหม่ is a street in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

ถนนบ้านใหม่

type of road
non-specified