นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ 2

นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ 2 in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

นิคมอุตสาหกรรม โรจนะ 2

landuse
industrial