นเรศวรซอย 14

นเรศวรซอย 14 is a street in จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

นเรศวรซอย 14

type of road
non-specified